+90 232 241 23 22

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

MARMARA ULUSLARARASI İNŞ. VE TİC. A.S. / KORUMAR HOTELS
DE VERLICHTINGSTEKST GERELATEERD MET
PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN EN VERWERKEN

Marmara Uluslararası İnş. ve Tic. A.S. / KoruMar Hotels. wij vinden geheimhouding en veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk en tonen de uiterste zorg voor het waarborgen van de principes van fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op privacy, die door de Grondwet worden gewaarborgd. Het kan nodig zijn om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te verzamelen, te verwerken en over te dragen om u, onze gewaardeerde klanten, onze diensten veilig en zonder onderbreking te kunnen bieden. Ons bedrijf neemt de hoogst mogelijke beveiligingsmaatregelen om uw privacy te beschermen tijdens het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van uw persoonlijke gegevens indien nodig in overeenstemming met de bijbehorende wet- en regelgeving. Ons doel is om u op de meest transparante manier te informeren over de methoden die worden toegepast voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, de juridische redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw tevredenheid.

a) Gegevensfunctionaris
In overeenstemming met de 6698-genummerde privacywet (hierna worden hierna kort "de wet" genoemd), kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt Marmara Uluslararası İnş. ve Tic. ALS. / KoruMar Hotels, als de data officer in de context die hieronder wordt beschreven.

b) Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden, bepalingen en doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens die worden vermeld in de 5e en 6e artikelen van de wet zodat u een veilige accommodatie kunt hebben in overeenstemming met onze principes, die de beoordelingen uitvoert die nodig zijn voor de geleverde diensten, zorgen voor de naleving van nationale en internationale voorschriften, met name de verzekeringsvoorschriften, de voorschriften van het Social Security Agency en de consumentenvoorschriften, het naleven van de informatieverplichtingen, het voldoen aan de verplichtingen voor het bewaren van informatie, gegevens en documentatie, het voorkomen van frauduleuze activiteiten, het waarborgen van de veiligheid, marktonderzoek en inkoopactiviteiten van ons bedrijf uitvoeren, onze juridische procedures beheren en projecten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid uitvoeren en u ononderbroken, goede en betrouwbare diensten bieden.

c) Partijen en doeleinden voor de overdracht van verwerkte persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en gedeeld met onze zakelijke partners, aandeelhouders, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, de bedrijven die onze activiteiten uitvoeren als onze intermediairs / agentschappen, de ondersteunende dienstverlenende bedrijven waar we de diensten verkrijgen die aanvullend, aanvullend of uitbreiding van onze activiteiten, andere gecontracteerde ondernemingen, de consultants en adviesbureaus waaraan we samenwerken zoals toegestaan door gerelateerde wet- en regelgeving in overeenstemming met het 8e artikel van de wet op de overdracht van persoonsgegevens en het 9e artikel van de wet op de overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland in de kader van de voorwaarden en doeleinden van het verwerken van persoonlijke gegevens.

In aanvulling hierop kan de verzamelde en verkregen informatie worden gedeeld met gerelateerde bevoegde autoriteiten, indien er door de openbare instellingen en instanties om informatie wordt verzocht in overeenstemming met hun rechten en autoriteiten en voor het uitvoeren van juridische procedures in geval van een mogelijk conflict .

d) Welke persoonlijke gegevens worden verzameld, de methode en de wettelijke basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

• Uw naam, achternaam, beroep, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres (sen) en andere communicatiegegevens,
• Uw familie- en demografische informatie,
• Uw identiteit, paspoort en kentekeninformatie,
• Uw reis- en route-informatie,
• Uw accommodatie- en boekingsgegevens,
• Uw informatie met betrekking tot facturerings- en betalingsinstrumenten,
• Uw geluidsopnamen verzameld via ons callcenter,
• Uw camera / video / foto-opnamen verzameld voor beveiligingsdoeleinden,
• Uw gezondheidsgegevens die voor ons zijn verzameld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot ongevallen,
• Uw productbestellingsinformatie,
• Uw betalings- en restitutiegerelateerde informatie,
• Uw informatie met betrekking tot uw interessegebieden,
• Uw informatie die u ons personeel verstrekt in het kader van uw verzoeken en klachten over producten en diensten,
• Uw informatie op uw e-mailadres (sen) voor het verzenden van informatie-, reclame- en promotieactiviteiten naar uw e-mailadres (sen) via massale postsystemen,
• Uw informatie over uw gebruik van onze website, mobiele applicaties en andere communicatiekanalen,
• De informatie die is aangemaakt door de gebruikers van onze website en mobiele applicaties tijdens het bezoek aan onze website, het gebruik van onze diensten en uw interacties met onze inhoud en advertenties, inclusief de informatie over uw computer / hardware en verbinding, de paginaweergavestatistieken, inkomende en uitgaande verkeersinformatie van de website, advertentiegegevens / de gegevens met betrekking tot advertentie-uitzendingen, IP-adressen en standaard webloginformatie / standaard webloggegevens,
• De gegevens over uw internetgebruik die verplicht moeten worden verzameld in overeenstemming met de 5651 genummerde wet betreffende het reguleren van de uitzendingen die worden uitgevoerd in een internetomgeving en het beheren van de criminele activiteiten die via deze uitzendingen zijn gepleegd en de bijbehorende regelgeving,
• En de gegevens over uw voorkeuren met betrekking tot producten en diensten of uw ervaringen daarover worden verzameld door de Data Officer.

Deze informatie / gegevens worden verzameld via kanalen die de ondernemingen, entiteiten en personen die bevoegd zijn te vertegenwoordigen, zoals ondersteunende dienstverlenende bedrijven, waaronder websites, mobiele of digitale applicaties, sociale media, callcenters, de bedrijven die wij uitvoeren als tussenpersoon / agentschap, klantinterviews, sms, schriftelijke / digitale toepassingen op andere websites en de bedrijven die we callcenterdiensten verkrijgen, waarmee zij contact opnemen of contact met u opnemen zoals toegestaan door de bijbehorende wet- en regelgeving en in overeenstemming met de overeenkomsten binnen de door hen vastgestelde limieten, mits dat uw goedkeuring wordt verkregen wanneer dat nodig is.
Uw persoonlijke gegevens die op deze wettelijke basis worden verzameld, kunnen worden verwerkt en overgedragen voor de doeleinden die worden vermeld in de paragrafen (b) en (c) van deze informatietekst binnen het bereik van de voorwaarden en doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens die worden vermeld in de vijfde en zesde artikelen van de wet.

e) De rechten van de eigenaar van persoonsgegevens vermeld in het elfde artikel van de wet  In overeenstemming met de verordening in het elfde artikel van de wet;
 • Ontdek of persoonlijke gegevens die daarmee verband houden worden verwerkt of niet, 
• Als hun persoonlijke gegevens worden verwerkt, informatie vragen die daarmee verband houdt, • Leer het doel voor het verwerken van persoonlijke gegevens en of zijn / haar persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het beoogde doel, 
• Leer de nationale en internationale derde partijen, zijn / haar persoonlijke gegevens worden overgedragen, 
• Als zijn / haar persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig worden verwerkt, het verzoek om correctie en het verzoek om het proces dat binnen dit kader wordt uitgevoerd, aan derden worden meegedeeld, worden zijn / haar persoonlijke gegevens overgedragen, 
• Verzoek om verwijdering of vernietiging van zijn / haar persoonlijke gegevens, indien, de redenen voor de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens niet langer beschikbaar / van toepassing zijn, zelfs als zijn / haar persoonlijke gegevens zijn / worden verwerkt in overeenstemming met de Wet en de bepalingen van andere wetten en waarin wordt gevraagd om het proces dat binnen dit toepassingsgebied wordt uitgevoerd, aan derden te melden, worden zijn / haar persoonlijke gegevens overgedragen, 
• Bezwaar maken als u denkt dat een nadeel ten nadele van u ontstaat als gevolg van het analyseren van uw persoonlijke gegevens uitsluitend door automatische systemen, 
• Indien van toepassing, zijn / haar verliezen en schade eisen, worden gecompenseerd als gevolg van illegale verwerking van zijn / haar persoonsgegevens. Als u uw verzoeken om uw rechten bij ons bedrijf indient via de hieronder vermelde methoden, wordt uw verzoek zo snel mogelijk en maximaal binnen dertig dagen gratis in overeenstemming met de aard door ons bedrijf afgehandeld. Als de procedure die moet worden uitgevoerd voor het oplossen van uw probleem echter kosten met zich meebrengt, worden de kosten die door de Privacy Board worden bepaald, door ons bedrijf geïnd. In overeenstemming met de eerste alinea van het 13e artikel van de wet, kunt u uw verzoek om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen schriftelijk of via de andere methoden die in de toekomst door de Privacy Board worden bepaald, bij ons Bedrijf indienen. In dit kader worden de kanalen en procedures voor het indienen van uw aanvragen bij ons bedrijf in het kader van het elfde artikel van de wet hieronder beschreven.

U kunt uw petitie sturen, inclusief de instrumenten om uw identiteit en uw natte handtekening te bewijzen, die u schrijft voor het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten op "Marmara Uluslararası İnş. ve Tic. A.S. KoruMar Ephesus Beach & Spa Resort, Atatürk Mah. Pamucak Mevkii No: 16 Selçuk / İZMİR ”of naar“ privacy@korumarhotels.com.tr ”of naar“ marmaraas@hs03.kep.tr ”” met uw beveiligde elektronische handtekening.

Wet bescherming persoonsgegevens
KoruMar Hotel Ephesus Beach & SPA Resort where you can enjoy the usual "Korumar" attention, service and comfort, is 10 km away from the Selçuk city center, 12 km away from the Kuşadası city center, 60 km away from İzmir Adnan Menderes Airport and 8 km away from Ephesus.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/KoruMarResort
Phone: +90 232 893 13 60
Fax: +90 232 893 16 55
Email: info@korumarephesus.com.tr
Pamucak Mevkii No: 16 35920 Selçuk - İzmir - Türkiye İzmir Selçuk Türkiye
View Map
Map Position: 37.935971, 27.27981
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
99 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Del Luxe Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
2nl 21242kisisel-verilerin-korunmasi-nl2our-hotel-nl,kisisel-verilerin-korunmasi-nl,,, 2Selcuk / Izmirsub